Sex mord­brand­s­ut­red­ning­ar i Vel­linge

Ttela - - Sverige -

VEL­LINGE: I Vel­linge i Skå­ne på­går sex för­un­der­sök­ning­ar om miss­tänk­ta mord­brän­der den se­nas­te må­na­den, varav tre de se­nas­te dyg­nen. Kom­mu­nen och po­li­sen ska nu sam­ar­be­ta för att öka sä­ker­he­ten på or­ten.

– Vi sam­ver­kar med kom­mu­nen och rädd­nings­tjäns­ten för att på bäs­ta sätt säk­ra Vel­linge­bor­nas trygg­het, sä­ger po­li­sens pressta­les­per­son Ewa-gun West­ford. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.