Två an­håll­na för Umeå­mord

Ttela - - Sverige -

UMEÅ: Två per­so­ner har an­hål­lits miss­tänk­ta för att ha mör­dat en kvin­na i 60-års­ål­dern som hit­ta­des död i sin bo­stad i Umeå på tors­da­gen, skri­ver Af­ton­bla­det.

Po­li­sen skri­ver på sin hem­si­da att det till att bör­ja med var oklart om kvin­nan dö­dats men det klar­na­de ef­ter den brotts­plats­un­der­sök­ning som gjor­des. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.