Hot mot kvin­nor bakom rat­ten

Ttela - - Världen -

SAUDIARABIEN: En man i Saudiarabien har gri­pits se­dan han ho­tat att at­tac­ke­ra kvinn­li­ga bil­fö­ra­re, en­ligt lan­dets in­ri­kes­de­par­te­ment. Saudiarabien kom­mer un­der näs­ta år att tillå­ta kvin­nor att kö­ra bil – ett be­slut som väl­kom­nats av många, men som ock­så mötts av kri­tik. Den grip­ne fram­för­de si­na hot i ett film­klipp som spreds på nä­tet ti­di­ga­re i vec­kan. Ny­hets­by­rån Reu­ters har in­te kun­nat ve­ri­fi­e­ra klip­pets äkt­het. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.