Katt­mord ska stop­pas med dna-tek­nik

Ttela - - Världen -

STORBRITANNIEN: Den ökän­de ”kat­tupp­skä­ra­ren i Croy­don” kan ha så många som 250 liv på sitt sam­ve­te. Nu kopp­las ett sär­skilt rätts­me­di­cinskt ve­te­ri­när­la­bo­ra­to­ri­um in för att för­sö­ka sät­ta stopp för se­ri­e­djur­plå­ga­ren. Någ­ra av katt­krop­par­na har frysts ner och ska nu un­der­sö­kas av Stor­bri­tan­ni­ens förs­ta rätts­me­di­cins­ka la­bo­ra­to­ri­um som en­dast fo­ku­se­rar på brott mot djur. För­hopp­ning­en är att för­ö­va­ren ska kun­na spå­ras med hjälp av dna, be­rät­tar ve­te­ri­när­pa­to­lo­gen Alexander Stoll för den brit­tis­ka tid­ning­en The Ti­mes. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.