Förs­ta gay­vig­seln i Tyskland

Ttela - - Världen -

TYSKLAND: I helgen kom­mer två per­so­ner av sam­ma kön att gif­ta sig för förs­ta gång­en i Tyskland. Par kom­mer att kun­na by­ta ut sitt part­ner­skap mot ett äk­ten­skap, el­ler kny­ta band för förs­ta gång­en.

– Änt­li­gen an­slu­ter sig vårt land till res­ten av Eu­ro­pa, sä­ger Jörg Ste­i­nert, som leder hb­tq-or­ga­ni­sa­tio­nen LSVD i Ber­lin.

La­gen rös­ta­des ge­nom den 30 ju­ni, men Tysklands om­kring 94 000 gay­par har in­te kun­nat in­gå äk­ten­skap för­rän nu. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.