Vi­ta hu­set ut­re­der pri­va­ta mejl­kon­ton

Ttela - - Världen -

USA: Vi­ta hu­set har in­lett en in­tern ut­red­ning för att ro­ta i hur det står till med an­ställ­das an­vänd­ning av pri­va­ta mejl­kon­ton, en­ligt upp­gif­ter till tid­ning­en Po­li­ti­co. Gransk­ning­en drogs igång ef­ter rap­por­te­ring om att pre­si­dent Do­nald Trumps svär­son Ja­red Kush­ner och fle­ra and­ra högt upp­sat­ta nä­ra med­ar­be­ta­re ha­de an­vänt pri­va­ta mejl­kon­ton för jobb­re­la­te­ra­de frå­gor. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.