Danskt upp­rop mot skad­li­ga äm­nen

Ttela - - Konsument -

HÄLSA: Coop Dan­mark vill att dans­ka Fol­ke­ting­et för­bju­der an­vänd­ning­en av hor­mon­stö­ran­de äm­nen i bland annat livs­me­dels­för­pack­ning­ar. Up­pro­pet, som al­la dans­kar är väl­kom­na att skri­va un­der, krä­ver ett na­tio­nellt för­bud mot an­vänd­ning av skad­li­ga bis­fe­no­ler och flu­o­re­ra­de äm­nen i ma­te­ri­al som kom­mer i kon­takt med livsmedel och and­ra för­bruk­nings­ma­te­ri­al.

I dag är bis­fe­nol A för­bju­det i napp­flas­kor i he­la EU. Av de flu­o­re­ra­de äm­ne­na är i dag PFOS för­bju­det in­om EU. (Test­fak­ta)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.