DET HÄN­DE DÅ

Ttela - - Familj -

* För 25 år se­dan, 1992, avan­ce­ra­de IFK Gö­te­borg i Eu­ro­pacu­pen (nu­me­ra Ue­fa Cham­pi­ons Le­a­gue) ef­ter sam­man­lagt 3–2 i dub­bel­mö­tet mot Be­sik­tas från Tur­ki­et. Där­med gick blå­vitt vi­da­re till and­ra om­gång­en, för att mö­ta gre­kis­ka Pa­nat­hi­nai­kos FC. * För 40 år se­dan, 1977, eva­ku­e­ra­des en skola i Tec­ko­ma­torp till följd av giftskan­da­len runt BT Ke­mi. Se­dan det ha­de av­slö­jats att fö­re­ta­get grävt ned gift­tun­nor på och runt sin mark fick skan­da­len allt stör­re pro­por­tio­ner. He­la fa­briks­om­rå­det spär­ra­des av och det skis­sa­des på en ka­ta­strof­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.