NAMN VI MINNS

Ttela - - Familj -

* För 15 år se­dan, 2002, av­led även­ty­ra­ren Gö­ran Kropp vid en klätt­ringso­lyc­ka i USA, 35 år gam­mal. Han blev in­ter­na­tio­nellt känd när han 1996 cyk­la­de från Stock­holm till Ne­pal och be­steg Mount Eve­rest utan syr­gas. Han be­steg yt­ter­li­ga­re fy­ra bergs­top­par med över 8000 me­ters höjd: K2, Cho Oyu, Shisha­pang­ma och Bro­ad Pe­ak. Kropp sam­ar­be­ta­de i även­tyrs­bran­schen med fäst­mön och sam­bon, tilli­ka även­ty­ra­ren Re­na­ta Chlums­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.