BEMÄRKELSEDAGEN

Ttela - - Familj -

* I dag fi­ras en av de vik­ti­gas­te ju­dis­ka hög­ti­der­na, Jom Kippur, för­so­nings­da­gen, som in­fal­ler den ti­on­de da­gen ef­ter Rosh Hasha­na, ju­dar­nas ny­år. Man ska be and­ra män­ni­skor om för­lå­tel­se för vad man gjort un­der året, och för­sö­ka att för­lå­ta dem som gjort en själv nå­got ont. Un­der för­so­ning­en fas­tar ju­dar­na och ska då in­te äta från sol­ned­gång­en på Jom Kippur-kväl­len till sol­ned­gång­en da­gen ef­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.