30 SEP­TEM­BER

Ttela - - Familj -

I dag har Hel­ge namns­dag. Nam­net är nor­diskt och häng­er ihop med or­det he­lig. På run­ste­nar fanns det i for­men Hälg­he. På 1800-ta­let gjorde det come­back men på se­na­re år har det åter bli­vit mer ovan­ligt. Cir­ka 10 000 he­ter Hel­ge, om­kring 2000 kal­las så. Dess­utom he­ter runt 350 per­so­ner Hel­ge i ef­ter­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.