Guld­bröl­lop

Ttela - - Familj -

Eva och Jan-åke Ewen­borg. Fi­rar idag den 30/9 2017 50 år som gif­ta. Grat­tis från bar­nen med fa­mil­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.