Ju­lia Lou­is-drey­fus käm­par mot can­cer

Ttela - - Kultur & Nöje -

NÖJE: Skå­de­spe­la­ren har bröst­can­cer, skri­ver hon på Twit­ter.

”En av åt­ta kvin­nor får bröst­can­cer. I dag hän­de det mig. Den go­da ny­he­ten är att jag har fan­tas­tis­ka vän­ner och fa­mil­je­med­lem­mar om­kring mig. Den då­li­ga ny­he­ten är att al­la kvin­nor in­te har sam­ma tur. Så låt oss käm­pa mot al­la for­mer av can­cer”, skri­ver hon.

Någ­ra yt­ter­li­ga­re de­tal­jer om sin hälsa gav hon in­te.

Lou­is-drey­fus har vun­nit sex Em­mys för bäs­ta skå­de­spe­la­re i en ko­me­di­se­rie för rol­len som USA:S pre­si­dent Se­li­na Mey­er i Hbo-se­ri­en Veep. Hen­nes se­nas­te Em­my-sta­ty­ett vann hon i mit­ten av sep­tem­ber.

Hen­nes ge­nom­brott kom i bör­jan av 1990-ta­let då hon spe­la­de Elai­ne Be­nes i Se­in­feld. Rol­len gav hen­ne även en Gol­den Glo­be. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.