STOR RISK ATT JA­KOB MIS­SAR VM

Han sköt Sverige till VM, men nu ser det ut som att Ja­kob Jo­hans­son mis­sar mäs­ter­ska­pet. – Ja­kob drog främ­re kors­ban­det, sä­ger Jan­ne An­ders­son.

Ttela - - Sidan 1 -

Kloc­kan ha­de pre­cis pas­se­rat 16 mi­nu­ter i den av­gö­ran­de playoff­mat­chen mot Ita­li­en när Ja­kob Jo­hans­son vred knät och föll ihop på San Si­ros gräs­mat­ta i sto­ra smär­tor.

He­la Sverige höll an­dan. Det var glas­klart för al­la att det här in­te var bra.

Sverige tving­a­des till ett ti­digt byte och Jo­hans­son bars ut på bår. Men ex­akt hur il­la det var ställt viss­te ing­en.

DET VAR SOM be­fa­rat det värs­ta. På tis­dags­för­mid­da­gen be­kräf­ta­de för­bunds­kap­ten Jan­ne An­ders­son att den fö­re det­ta Fct-spe­la­ren Ja­kob Jo­hans­sons, fost­rad i Troll­hät­tans BOIS, främ­re kors­band är av.

– Det är jät­tetrå­kigt för Ja­kob och jag li­der med ho­nom. Den störs­ta hyll­ning­en ef­ter mat­chen i går (läs mån­dag) gick till Ja­kob, vi ut­bring­a­de en skål för ho­nom, sa han på press­kon­fe­ren­sen da­gen ef­ter att hans lands­lag säk­rat Vm-bil­jet­ten.

Nu får Jo­hans­son på­bör­ja en

DYSTERT SLUT. Ja­kob Jo­hans­son kun­de in­te full­föl­ja mat­chen mot Ita­li­en ef­ter att han ska­dat knät all­var­ligt en kvart

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.