Lin­je 65 ing­et ti­vo­li

Ttela - - Ledare & Debatt -

Svar till Re­na snur­ren (TTE­LA 18 ok­to­ber)

Ti­vo­li kan va­ra trev­ligt, men att lin­je 65 skul­le va­ra ett är en ny­het för mig. Jag är ty­värr osä­ker på vil­ken re­fug och håll­plats du me­nar, men du kan all­tid hö­ra av dig till vår kundser­vice med mer in­for­ma­tion el­ler pra­ta med fö­ra­ren som kör bus­sen.

Jesper Wi­berg, Väst­tra­fik

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.