Tack­sam för al­la skat­te­be­ta­la­re

Ttela - - Ledare & Debatt -

Tack al­la skat­te­be­ta­la­re!

Har un­der se­nas­te må­na­den ut­nytt­jat sjuk­vår­den mer än vad jag öns­kar att nå­gon be­hö­ver gö­ra. Mitt hjär­ta har brå­kat med mig och det har bli­vit akut­vård, me­di­ci­ne­ring, be­hand­ling, tes­ter och kon­takt med fan­tas­tisk sjuk­vårds­per­so­nal – kost­na­den för det­ta har sä­ker­li­gen över­skri­dit min års­lön. Jag har be­ta­lat hund­ra­lap­par ur egen plån­bok.

Så jag vill här­med fram­fö­ra ett stort tack till al­la er skat­te­be­ta­la­re som har bi­dra­git till att jag in­te be­hö­ver säl­ja bi­len el­ler hu­set för att kun­na få värl­dens bäs­ta sjuk­vård. Jag hop­pas att ni själ­va in­te be­hö­ver ut­nytt­ja vår­den li­ka myc­ket men om ni gör det är jag jät­te­glad att kun­na bju­da igen.

Tack­sam skat­teut­nytt­ja­re/be­ta­la­re

Bild: TO­MAS ONEBORG / SVD / TT

TACK­SAM. Ef­ter att ha fått pro­blem med hjär­tat är in­sän­dar­skri­ben­ten tack­sam för skat­te­be­ta­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.