El­va åta­las ef­ter na­zist­de­mon­stra­tion

Ttela - - Sverige -

GÖ­TE­BORG: El­va män åta­las miss­tänk­ta för brott un­der na­zist­de­mon­stra­tio­nen i Gö­te­borg den 30 sep­tem­ber i år. En per­son slung­a­de en sten som träf­fa­de en po­lis i skre­vet.

De åta­la­de miss­tänks ha va­rit en del av mot­de­mon­stra­tio­ner­na i när­he­ten av Li­se­berg. Nio av dem åta­las för bland an­nat våld­samt upp­lopp.

Bland brotts­miss­tan­kar­na mot de el­va finns även för­sök till våld mot tjäns­te­man och brott mot ma­ske­rings­för­bud. Al­la el­va som nu har åta­lats är män. Den älds­ta är 37 år och den yngs­ta är un­der 20. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.