Sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er på Mu­sik­hög­sko­lan

Ttela - - Kultur & Nöje -

#ME­TOO: I en kom­man­de P2­do­ku­men­tär vitt­nar flera kvin­nor om att minst två man­li­ga le­da­mö­ter i Kung­li­ga Mu­si­ka­lis­ka Aka­de­mi­en sextra­kas­se­rat dem, rap­por­te­rar Ekot.

Hän­del­ser­na ska ha in­träf­fat på Mu­sik­hög­sko­lan i Stock­holm när de bå­da le­da­mö­ter­na job­ba­de som lä­ra­re där.

– Det blev mer och mer. Det här att han skul­le in un­der klä­der­na och så. Och jag var ”värl­dens sex­i­gas­te” och han såg in­te alls mig som ett barn, be­rät­tar en av kvin­nor­na, som vid till­fäl­let var 17 år.

De bå­da männen ut­red­des och har bå­da slu­tat på sko­lan, men har fort­fa­ran­de stort in­fly­tan­de i bran­schen som le­da­mö­ter i Mu­si­ka­lis­ka Aka­de­mi­en. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.