Ama­zon kö­per Sa­gan om ring­en-se­rie

Ttela - - Kultur & Nöje -

TV: Nu är det klart att det blir nätjät­ten Ama­zon som tar Sa­gan om ring­en till tv-ap­pa­ra­ter­na när fan­tasy­klas­si­kern blir tv-se­rie. Ström­nings­tjäns­ten har re­dan be­ställt flera sä­song­er av se­ri­en. ”Sa­gan om ring­en är ett pop­kul­tu­rellt fe­no­men som har fång­at flera ge­ne­ra­tio­ner av fans fan­ta­si bå­de ge­nom lit­te­ra­tur och ge­nom film”, sä­ger Sha­ron Tal Ygu­a­do på Ama­zon, i ett press­med­de­lan­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.