Diss

Ttela - - Sport -

Smolk i gläd­je­bä­ga­ren, var­för mås­te det all­tid fin­nas sånt? Jag li­der verk­li­gen med Ja­kob Jo­hans­son, den här ty­pen av ska­da går ald­rig att vär­ja sig mot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.