Gustafs­son slu­tar som trä­na­re för VIF

Ttela - - Sport -

FOTBOLL: An­ki Gustafs­son slu­tar som trä­na­re för Vä­ners­borgs IF:S dam­lag. An­led­ning­en är att hon in­te får ihop trä­narupp­dra­get med job­bet, vil­ket har gjort att kon­ti­nu­i­te­ten bli­vit li­dan­de.

Ny hu­vud­an­sva­rig blir Tobias Pers­son, som se­dan ti­di­ga­re va­rit as­si­ste­ran­de till An­ki. Till sin hjälp får han Hå­kan Kär­nes­tedt och Lot­ta Ljung­man.

– Spän­nan­de namn i en spän­nan­de kon­stel­la­tion, kon­sta­te­rar Johan Nils­son, ny i VIF:S dam­sek­tion, till klub­bens hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.