KVÄLLENS MAT­CHER

Ttela - - Sport -

IBK kom­mer li­te stu­kat ef­ter två ra­ka för­lus­ter, å and­ra si­dan har de kom­mit i bor­t­a­hall och mot lag på den öv­re hal­van av ta­bel­len. Nu gäs­tar Tyg­ri­ket Idrotts­hu­set i Vä­ners­borg, ett lag som lig­ger ef­ter Vä­ners­borg i ta­bel­len.

Is­hoc­key, div 1 Söd­ra

Da­len-grästorp

Div 2 Söd­ra A Thc-tö­re­bo­da

Ef­ter fem ra­ka för­lus­ter mås­te THC ta sig sam­man och vi­sa vad man kan i kvällens hem­ma­mö­te med näs­tjum­bon Tö­re­bo­da, två po­äng ef­ter i ta­bel­len. In­te se­dan den 22 ok­to­ber har THC vun­nit och nu är det väl dags. In­sat­sen se­nast i der­byt mot VHC (för­lust 1-2) var dock ett stort steg fram­åt.

Sör­ha­ga Alingsås-vhc

VHC kom­mer stärkt av tre ra­ka seg­rar och top­par ta­bel­len fö­re Borås som dock har två mat­cher mind­re spe­la­de. Sör­ha­ga Alingsås kan en del i si­na bäs­ta stun­der, men ska än­då in­te stäl­la till någ­ra stör­re pro­blem för VHC, som bland an­nat kom­mer med brö­der­na Mår­tens­son, Se­basti­an och Niclas, bå­da från just Alingsås.

Ten­nis, div 1 Söd­ra Vä­ners­borgs Tk-ul­le­vi TK

VTK tog en hi­sto­risk se­ger i di­vi­sion 1-pre­miä­ren mot Väx­jö TS för knappt två vec­kor se­dan, och nu är det dags för en ny fight i hem­ma­hal­len. Gäs­ter nu är Ul­le­vi TK och det hand­lar om tuf­fast tänk­ba­ra mot­stånd. Ef­ter kvällens match åter­står fy­ra, samt­li­ga i bor­t­a­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.