Fri­dacu­pen är Nor­dens störs­ta

Ttela - - Sport -

IFK Vä­ners­borg ar­ran­ge­ra­de i helgen den and­ra upp­la­gan av Fri­dacu­pen, och med 30 del­ta­gan­de lag från Nor­ge och sto­ra de­lar av Sverige är det nor­dens störs­ta flick­tur­ne­ring i ban­dy. – Det har va­rit en fan­tas­tisk helg, jät­te­kul med ett så stort in­tres­se för vår flickcup, sä­ger cup­ge­ne­ral Mats Ahlstedt.

Vå­ra lo­ka­la lag har haft fi­na sports­li­ga fram­gång­ar, så­väl Gri­pen/troll­hät­tans som IFK Vä­ners­borgs F10-lag vann si­na grupp­spel, Gri­pen tap­pa­de in­te en en­da po­äng ef­ter seg­rar mot Väs­terås SK, Väs­ter­strand, Uppsa­la BOIS och Höj­den.

IFK spe­la­de oavgjort 2-2 mot Re­a­dy från Nor­ge, an­nars idel vins­ter mot Ham­mar­by, VIL­LA/LAIK och Sur­te/ Ka­re­by.

I slut­spe­let för­lo­ra­de Gri­pen/troll­hät­tan mot Sta­baek med 0-3, och fick spe­la brons­match mot Väs­ter­strand där la­get ty­värr föll med 0-1, men en fin tur­ne­ring av troll­hät­tetje­jer­na.

IFK Vä­ners­borg be­seg­ra­de Väs­ter­strand med 4-0 och föll i fi­na­len mot Sta­baek ef­ter straf­far i en myc­ket jämn och spän­nan­de till­ställ­ning.

IFK:S F12 LAG im­po­ne­ra­de stort och vann sin grupp ef­ter stor­seg­rar mot Vil­la/ LAIK, Väs­terås, Sol­berg och Sur­te/ka­re­by.

I slut­spe­let vann la­get se­dan sin förs­ta match på sön­da­gen mot Tranås med 4-2 ef­ter en fin in­sats, men fick ge sig mot Vil­la Lid­kö­ping i fi­na­len med 2-4.

Gri­pen F13 slu­ta­de trea i sin grupp, ef­ter se­ger mot Uppsa­la BOIS och för­lus­ter mot nors­ka la­gen Hö­vik, Skirö och Dram­men.

La­get slu­ta­de på sjät­te plats ef­ter att la­get för­lo­rat sin pla­ce­rings­match i en jämn och spän­nan­de till­ställ­ning mot Dram­men med 1-3.

F13-fi­na­len vanns till slut av Sur­te/ka­re­by som i fi­na­len be­seg­ra­de Hö­vik med 3-1.

Sto­ra de­lar av Vil­la/lid­kö­pings dam­lag, med bland and­ra Rut-li­na Ber­ner, de­la­de ut pri­ser till­sam­mans med dam­lands­la­gets för­bunds­kap­ten Magnus Nor­din.

– Det har va­rit en myc­ket in­ten­siv, men fan­tas­tiskt trev­lig helg. Vi kän­ner oss väl­digt nöj­da med tur­ne­ring­en, av­slu­ta­de en nöjd Mats Ahlstedt.

Bil­der: DICK FRANS­SON

CUPSPELARE. Wil­ma H Lars­son spe­la­de Fri­dacu­pen med IFK Vä­ners­borgs F12. La­get nåd­de fi­nal men för­lo­ra­de där mot Vil­la Lid­kö­ping.

CUPSPELARE. Kla­ra Ahlstedt spe­la­de Fri­dacu­pen med IFK Vä­ners­borgs F12.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.