Jill John­son till­ba­ka i Nashvil­le

Jill John­son bju­der in till nya star­ka mö­ten i ”Jills ve­ran­da”. Mu­si­ken och be­rät­tel­ser­na le­der till sam­häl­lets ut­kan­ter.

Ttela - - Tv guide - Emi­lie Tör­nqvist

– För var­je ny sä­song får jag upp­täc­ka ett nytt Nashvil­le, sä­ger ar­tis­ten Jill John­son.

Hon fort­sät­ter att ut­fors­ka den ame­ri­kans­ka country­mu­si­kens röt­ter till­sam­mans med spän­nan­de gäs­ter.

– Min käns­la är att pro­gram­se­ri­en har lan­dat där den ska va­ra. Jag kän­ner mig väl­digt stolt och glad. Vi har gäs­ter med fan­tas­tis­ka be­rät­tel­ser och mu­si­ken pas­sar in fint.

Den nya sä­song­en är mer av en djup­dyk­ning är ti­di­ga­re.

– Vi har vå­gat oss ut i sam­häl­lets yt­ter­kan­ter. Vi mö­ter mi­no­ri­te­ter och ut­stöt­ta och lan­dar i sam­hälls­po­li­tik.

I förs­ta av­snit­tet gäs­tas Jill John­son av ra­par­tis­ten och män­ni­sko­rätts­ak­ti­vis­ten Max­i­da Märak.

Fo­to: Jan­ne Da­ni­els­son/svt

Country­ar­tis­ten Jill John­son är till­ba­ka med en tred­je sä­song av ”Jills ve­ran­da”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.