Rick­fors be­rät­tar om sin sjuk­dom

Ttela - - Tv guide -

Ar­tis­ten Mi­kael Rick­fors har skri­vit sin själv­bi­o­gra­fi, och blir med an­led­ning av det­ta in­ter­vju­ad i ”Go’kväll”.

Susanne Jons­son har blom­kål i fo­kus i kö­ket och

So­fia Åh­man vi­sar vad en yo­ga­gunga är. SVT1 18.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.