Ing­en re­ak­tion från makt­ha­va­re

Ttela - - Insänt -

Det rap­por­te­ras var och varan­nan dag om över­falls­våld­täk­ter i he­la Sve­ri­ge. Grupp­våld­täkt i Mal­mö och Gäl­li­va­re, Ale, Ud­de­val­la och så vi­da­re – våld­täk­ter på många stäl­len i Sve­ri­ge.

Var­för ute­blir re­ak­tio­nen från po­lis och makt­ha­va­re? När kom­mer det hän­da i Troll­hät­tan?

SM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.