Stå upp för Ma­ri­e­dal

Ttela - - Insänt -

Om jag är rätt in­for­me­rad är det åter­i­gen på tal att be­byg­ga Ma­ri­e­dal yt­ter­li­ga­re. Ti­di­ga­re har sko­gar­na på Ma­ri­e­dal/ Restad­om­rå­det, fått ge vi­ka för bå­de Brinkå­sen samt vil­la­tom­ter­na vid Brin­ke­torp.

När ska det må­nas om när­he­ten till sko­gen, som nytt­jas av bar­nen på bland an­nat Ma­ri­e­dal­sko­lan? När ska det må­nas om en skog som för många bo­en­de i om­rå­det är en plats för re­kre­a­tion och åter­hämt­ning? När ska be­sluts­fat­ta­re i Vänersborg in­se att de sista sko­gar­na, in­om bro­ar­na, be­ty­der enormt myc­ket för oss bo­en­de på Ma­ri­e­dal?

Har vi verk­li­gen kom­mit dit­hän? Käm­pa nu, al­la ni bo­en­de i om­rå­det! Käm­pa för att be­va­ra den fan­tas­tis­ka na­tur vi har all­de­les ”runt hör­net”.

Vå­ga stå upp för na­tu­ren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.