Man fick svå­ra ska­dor ef­ter påkör­ning

Ttela - - Nyheter -

FRÄNDEFORS: En man som gick på en mind­re väg pa­ral­lellt med E45 vid ett till­fäl­le i de­cem­ber för­ra året blev påkörd av en bil och fick svå­ra ska­dor trots att han bar re­flex på ryggsäc­ken och påsla­gen pann­lam­pa.

Hän­del­sen in­träf­fa­de strax ut­an­för Frändefors den 5 de­cem­ber i fjol. Gång­tra­fi­kan­ten ska en­ligt åta­let ha bli­vit påkörd av en man i 50-års­ål­dern och fick bland an­nat frak­tu­rer i ar­men, i bäc­ke­net, i an­sik­tet, brott i skall­ba­sen, tre rev­bens­brott, dif­fus hjärn­ska­da och fle­ra små blod­prop­par i hjär­nan. Nu åta­las bil­fö­ra­ren i Vä­ners­borgs tings­rätt miss­tänkt för vål­lan­de till kropps­ska­da. Man­nen för­ne­kar brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.