Fak­ta: Vin­ter­träd­går­den i fem steg

Ttela - - Nyheter -

* Välj en- el­ler flerå­rig växt som är här­dad, som alun­rot, tuv­vak­tel­bär el­ler klock­ljung.

* Plan­te­ra väx­ten i en plast­be­klädd korg el­ler an­nat kärl som är flex­i­belt vid tem­pe­ra­tur­väx­ling­ar.

* Välj en plats för di­na väx­ter, på en bal­kong el­ler ut­om­hus i träd­går­den.

* Ska­pa en plan­te­ring med en el­ler fle­ra blan­da­de väx­ter.

* Ge väx­ter­na vatten tills det ba­ra är någ­ra få plus­gra­der, låt väx­ten vi­la ge­nom att stå svalt och torrt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.