Man ska­dad i bråk på kyr­ko­gård

Ttela - - Sverige -

BROTT: Det var vid 13.30-ti­den på fre­da­gen som po­li­sen fick larm om att två män brå­ka­de vid en kyr­ko­gård i Filip­stad. En­ligt vitt­nen kun­de de ha nå­gon slags stick­va­pen.

En man i 50-års­ål­dern fick en ska­da i bu­ken och för­des till sjuk­hus med am­bu­lans­he­li­kop­ter.

– Han var va­ken när han kom in till sjuk­hu­set, sä­ger Christi­na Hal­lin, pressta­les­per­son vid po­li­sen i re­gi­on Bergs­la­gen. Hon har inga yt­ter­li­ga­re upp­gif­ter om man­nens ska­dor. Po­li­sen ut­re­der hän­del­sen som mord­för­sök. En man i 30-års­ål­dern greps se­na­re un­der da­gen i en ort ut­an­för Filip­stad. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.