Sve­ri­ge re­do för­länga gräns­kon­trol­ler

Ttela - - Sverige -

SVE­RI­GE: Sve­ri­ge gör sig re­do för att för­länga si­na ex­train­sat­ta gräns­kon­trol­ler.

– Vi ger den kom­man­de re­ge­ring­en – vil­ken den är – hand­lings­fri­het att fat­ta be­slut, sä­ger ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Mor­gan Johansson (S).

Beske­det kom ef­ter går­da­gens Eu-mö­te i Lux­em­burg. Ett for­mellt brev ska över­läm­nas till Eu-kom­mis­sio­nen i bör­jan av näs­ta vec­ka.

Om det in­te finns en ny re­ge­ring in­för den 11 no­vem­ber, då nu­va­ran­de gräns­kon­trol­ler lö­per ut, räk­nar Mor­gan Johansson med att sit­tan­de re­ge­ring tar be­slu­tet om en för­läng­ning. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.