Kvin­na dö­dad av kro­ko­dil i Austra­li­en

Ttela - - Världen -

AUSTRA­LI­EN: En kvin­na har hit­tats död ef­ter rap­por­ter om en kro­ko­di­l­at­tack i om­rå­det Arn­hem i nord­öst­ra Austra­li­en.

Kvin­nan ar­be­ta­de som lo­kal parkvakt i ett otill­gäng­ligt om­rå­de. Till­sam­mans med sin fa­milj fis­ka­de hon i en flod och stod med vatten upp till mid­jan, när hon för­svann ef­ter att fa­mil­jen hört ett plas­kan­de ljud. Fa­mil­jen an­mäl­de hen­ne se­dan som för­svun­nen.

Drygt en kilo­me­ter från plat­sen hit­ta­des bå­de kvin­nans kropp och en död kro­ko­dil. En­ligt po­li­sen dö­da­des kro­ko­di­len av lo­ka­la parkvak­ter. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.