11,6 PRO­CENT

Ttela - - Ekonomi -

sjönk Ki­nas bil­för­sälj­ning med i sep­tem­ber jäm­fört med mot­sva­ran­de må­nad i fjol, en­ligt bil­bransch­or­ga­ni­sa­tion CAAM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.