Gynn­samt kval för Brå­lan­da

Ttela - - Sport - ULF THURESSON 0520-42 26 23 ulf.thuresson@tte­la.se

Brå­lan­da IF, IFK Strömstad och Sva­ne. Minst två av dem li­rar i di­vi­sion 4 Bo­hus­län-dal näs­ta sä­song. – Det är ett gynn­samt kval, kon­sta­te­rar Ron­ny Fred­riks­son, Bif-trä­na­ren.

Grupp­vin­na­ren var ga­ran­te­rad en plats i fy­ran näs­ta sä­song, men tack va­re att Mel­le­ruds IF kla­ra­de nytt kon­trakt i di­vi­sion 3 har BIF:S möj­lig­he­ter till avan­ce­mang för­bätt­rats högst på­tag­ligt.

Skul­le dess­utom Munke­dals IF vin­na sin grupp (8) i kva­let till di­vi­sion 3 spe­lar al­la tre (Brå­lan­da, Strömstad och Sva­ne) di­vi­sion 4-fot­boll 2019.

Munke­dal som i sitt kval mö­ter Guld­he­den, Kong­a­häl­la och Ul­ri­ce­hamns IFK. Här är dock för­ut­sätt­ning­ar­na tuf­fa­re, ba­ra grupp­vin­na­ren spe­lar i di­vi­sion 3 näs­ta år.

BRÅ­LAN­DA INLEDER I ef­ter­mid­dag bor­ta mot IFK Strömstad, sam­ma klubb som Ron­ny Fred­riks­son trä­na­de un­der tre år, 1987-1989.

Fred­riks­son tog ock­så chan­sen att spi­o­ne­ra på IFK när la­get i sön­dags be­seg­ra­de Greb­bestad lag 2 med 2-1.

Den här hel­gen rul­lar även kva­let till di­vi­sion 4 och 5 i Väs­ter­göt­land igång. I kva­let till fy­ran inleder Troll­hät­tans Sy­ri­ans­ka bor­ta mot IFK Fal­kö­ping, och Hal­vor­storp bor­ta mot klas­sis­ka Grim­sås i jak­ten på en plats i fem­man till näs­ta sä­song.

Fot­not: Sva­ne slu­ta­de tia i di­vi­sion 4 Bo­hus­län-dal, Brå­lan­da och Strömstad tvåa i di­vi­sion 5 Dals­land re­spek­ti­ve Bo­hus­län.

Bild: TONI AN­DERS­SON

Ron­ny Fred­riks­son och hans Brå­lan­da har bra för­ut­sätt­ning­ar att via kval bli klart för spel i fy­ran 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.