SÖN­DAG 14 OK­TO­BER

Ttela - - Sport -

Da­mall­svens­kan är till­ba­ka ef­ter lands­lagsup­pe­hål­let och de tre topp­la­gen fort­sät­ter jak­ten på Sm-gul­det. Tre­an Gö­te­borg är fy­ra po­äng ef­ter le­dan­de Pi­teå och ska för­sö­ka be­seg­ra Väx­jö på bor­ta­plan. SVT1 15.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.