Sö­kan­det ef­ter fri­het ut­nytt­jas

Ttela - - Tv Guide -

Sex­u­el­la över­grepp och våld. Det är vad många kvin­nor mö­ter i jak­ten på ett bätt­re liv. Do­ku­men­tä­ren ”Var­för sla­ve­ri: Hem­hjälp i hel­ve­tet” be­skri­ver det så kal­la­de ka­fa­la­sy­ste­met. SVT2 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.