Pri­mal fe­ar

THRILLER

Ttela - - Tv Guide -

Ri­chard Ge­re i en av si­na bäs­ta roll­pre­sta­tio­ner, som ad­vo­kat i kall­svet­tig histo­ria, ef­ter ro­man av Wil­li­am Di­ehl. Han för­sva­rar en kor­gos­se (Ed­ward Nor­ton) som miss­tänks för mor­det på en präst. (USA, 1996)

TV4 Film 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.