TV4 i ett press­med­de­lan­de

Ttela - - Tv Guide -

Ca­mil­la Läck­berg och Si­mon Sköld är förs­ta pa­ret i den nya sä­song­en av ”Till­sam­mans med Ströms­ted­ts” som star­tar den 15 no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.