Plu­ra får käm­pa med min­net

Klass­fes­ten

Ttela - - Tv Guide -

När mu­si­kern Plu­ra Jons­son ska min­nas si­na ung­dom­sår i ”Klass­fes­ten” har han jät­te­kul, men täv­ling­ar­na blir en ut­ma­ning.

– Jag tac­ka­de ja till att va­ra med ut­an att ha sett pro­gram­met. Jag tänk­te att man skul­le sit­ta och pra­ta li­te och ha­de in­te för­stått att det var en täv­ling. Jag var allt­så rätt då­ligt för­be­redd, sä­ger Plu­ra Jons­son.

Ett mo­ment i täv­ling­en är att gäs­ten ska gå upp på läk­ta­ren och pe­ka ut så många av si­na gam­la klass­kam­ra­ter som möj­ligt. Plu­ra fick käm­pa hårt.

– Jag kun­de in­te ploc­ka ut så många, det var ju 50 år se­dan jag gick ut sko­lan. Det var som att blic­ka ut över en buss­last med pen­sio­nä­rer, sä­ger han och skrat­tar.

Plu­ra minns sin skol­tid som bra även om själ­va plug­gan­det in­te var det ro­li­gas­te.

– Jag var ing­en stjär­na i sko­lan, men jag höll mig fly­tan­de. He­le­na Björkvall/tt

Fo­to: PILLAN THELAUS

Pro­gram­le­da­ren Renée Ny­berg gäs­tas av Plu­ra Jons­son och Rachel Mo­lin i ”Klass­fes­ten”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.