Gun Berg­man var en in­spi­ra­tion

Ttela - - Tv Guide -

Ing­mar Berg­man läm­na­de fru och barn för hen­nes skull och Gun Berg­man in­spi­re­ra­de till nya te­man. ”Den obe­seg­ra­de kvinn­lig­he­ten – en film om Gun Berg­man” be­rät­tar om kär­le­ken. SVT2 19.05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.