Ny film om at­ten­ta­tet på Utøya

Ttela - - Tv Guide -

I vå­ras gick den nors­ke re­gis­sö­ren Erik Pop­pes film ”Utøya 22 ju­li” upp på bi­o­gra­fer­na. Det var den förs­ta fil­men om An­ders Be­hring Brei­viks ter­rorat­ten­tat i Nor­ge. Nu kom­mer den brit­tis­ke re­gis­sö­ren Pa­ul Gre­engrass fil­ma­ti­ se­ring om at­ten­ta­ten 2011 då 77 per­so­ner dö­da­des, 8 i cen­tra­la Oslo, där­ef­ter 69 på ett po­li­tiskt ung­doms­lä­ger på ön Utøya.

”22 july” är ba­se­rad på Ås­ne Sei­erstads bok ”En av oss: En be­rät­tel­se om Nor­ge”. Net­flix USA, FBI:S hög­kvar­ter, and­ra världs­kri­get. Sek­re­te­ra­re (Ruth Brad­ley) hit­tar hem­lig­stämp­lad ut­red­ning. Upp­tak­ten på grymt spän­nan­de sto­ry i pi­lot till tv­se­rie som fort­fa­ran­de vän­tar på att gö­ras. (USA, 2013) TV3 16.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.