En hjäl­te?

Ttela - - Insänt -

Be­grep­pet hjäl­tar var för­ut be­näm­ning­en på nå­gon som gjort nå­got bra ex­em­pel­vis räd­dat li­vet på nå­gon el­ler ut­fört nå­gon bragd. Nu räc­ker det tyd­li­gen med att gö­ra mål i nå­gon fot­bolls­match för att ut­pe­kas som hjäl­te. Hur kan det bli så? Vart är vi på väg und­rar jag som gil­lar ban­dy och fot­boll med en viss di­stans till hjäl­te­dyr­kan.

Lennart

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.