Häll­de mjölk över kvin­na – åta­las

Ttela - - Nyheter - EMMA-KA­RIN BJÖRK 0520-42 26 13 emma-ka­rin.bjork@ttela.se

Man­nen ska vid fle­ra till­fäl­len ha miss­hand­lat el­ler kränkt kvin­nan. Han miss­tänks för att ha hällt mjölk över hen­ne och ta­git stryp­grepp på hen­ne.

Det är vid fle­ra till­fäl­len som man­nen ska ha kränkt och miss­hand­lat kvin­nan. Man­nen som är i 40-års­ål­dern åta­las nu för att ha dra­git, sla­git och för att ha ta­git stryp­grepp på kvin­nan som ock­så är hans fru.

Miss­han­deln ska ha skett vid oli­ka till­fäl­len och man­nen miss­tänks ock­så för ofre­dan­de och för att ha an­tas­tat och kränkt kvin­nan ge­nom att häl­la ett glas mjölk över hen­ne. Ofre­dan­det har han er­känt me­dan han för­ne­kat miss­han­deln.

Brottsan­kla­gel­ser­na stan­nar in­te där. Man­nen åta­las ock­så för att ha bu­rit kniv och även för att ha kros­sat en ru­ta på en lin­je­buss. I april ska man­nen med en träpåk ha kros­sat ru­tan. Buss­bo­la­get yr­kar på ska­de­stånd på 11 000 kro­nor. Gäl­lan­de den här sa­ken har man­nen var­ken er­känt el­ler för­ne­kat och sagt att han in­te minns nå­got.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.