LÖR­DAG 10 NO­VEM­BER

Ttela - - Sport -

Tre Kro­nors mål­vak­ter Lars Jo­hans­son och Magnus Hell­berg (bil­den) har bra koll på Ryss­land i Kar­ja­la tour­na­ment. Mot­stån­dar­la­get be­står av 15 spe­la­re från de­ras re­spek­ti­ve klub­bar, CSKA Moskva och SKA St Pe­ters­burg. SVT1 11.50

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.