Pet­ra le­der filmfes­ten

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

GA­LA För Guld­bag­gen är det 51:a pris­ut­del­ning­en. För Pet­ra Mede är det tred­je gång­en som pro­gram­le­da­re. Svens­ka film­pri­set de­las ut i oli­ka klas­ser för in­sat­ser i svensk film un­der 2014. Dess­utom de­lar man ut barn­film­pri­set Gull­spi­ran och Bi­o­publi­kens pris till en av årets tre mest sed­da fil­mer. Den om­röst­ning­en på­går än­da fram till di­rekt­sänd­ning­en från Cir­kus i Stock­holm. Pet­ra Mede, som ock­så led­de ga­lan 2011 och 2012, pre­sen­te­rar kän­da pris­ut­de­la­re och skäm­tar med en sa­long full­satt av gala­kläd­da film­pro­fi­ler. Ett av de störs­ta ögon­blic­ken bru­kar va­ra he­ders­guld­bag­gen, som var­je år för­ä­ras en ve­te­ran in­om svensk film.

MÅN­DAG, SVT1, 20.00

Tred­je gång­en gillt för Pet­ra Mede som le­der ”Guld­bag­gen 2015”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.