Ur­na i Falun

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - hjäl­per dig att väl­ja An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

AN­TIKT Kön är någ­ra hund­ra me­ter ut­an­för Da­la­sa­len på re­ge­ments­om­rå­det i Falun när An­ne Lund­berg slår upp dör­rar­na till ”An­tikrun­dan” och släp­per in män­ni­skor och de­ras gam­la sa­ker till ex­per­ter­na. Vid be­sök i Da­lar­na bru­kar det dy­ka upp an­norlun­da fö­re­mål och de är in­te ba­ra från Sve­ri­ge. Den­na gång finns det till ex­em­pel en mål­ning som en dal­mas köpt på se­mestern i In­di­en. Och Ric­kard Thunér blir dar­rig av mö­tet med en ur­na i bergar­ten por­fyr.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.