Topp­match i grupp 3

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK En ny topp­match av­slu­tar grupp­spe­let i ”På spå­ret”. Vil­ket av la­gen går till se­mi­fi­nal från grupp 3? Blir det skå­de­spe­lar­kom­pi­sar­na Eric Eric­son och Kjell Wil­helm­sen, som blev po­pu­lä­ra hos publi­ken för­ra året? El­ler blir det för­ra årets fi­na­lis­ter, tv-jour­na­lis­ten Eli­sa­bet Höglund och ko­mi­kern Jesper Rönn­dahl? Kristi­an Lu­uk är pro­gram­le­da­re, Fred­rik Lindström do­ma­re och Jo­nas Sven­nem är vec­kans ar­tist.

FREDAG, SVT1, 20.00

Eli­sa­bet Höglund och Jesper Rönn­dahl i ”På spå­ret”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.