Så job­bar tju­var

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

RE­POR­TAGE Den fram­gångs­ri­ke dec­kar­för­fat­ta­ren Bör­ge Hell­ström har ti­di­ga­re be­rät­tat att han i yng­re år var kri­mi­nell. Nu med­ver­kar han i re­por­ta­ge­se­ri­en ”Stop­pa tju­ven”, där fö­re det­ta pro­fes­sio­nel­la in­brotts­tju­var vi­sar hur en­kelt det är att bry­ta sig in. Över­vak­nings­ka­me­ror sätts upp hem­ma hos en familj. Ef­ter in­brot­tet får den ska­ka­de fa­mil­jen hjälp av sä­ker­hets­ex­per­ter att ska­pa ett bätt­re in­brotts­skydd.

TORS­DAG, TV3, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.