Nytt sätt att le­va

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

livs­stil Vad är de­ras ge­men­sam­ma vikt? Det bru­kar va­ra förs­ta chock­siff­ran när 14 över­vik­ti­ga del­ta­ga­re chec­kar in på Ex­olsunds slott och tas emot av en upp­munt­ran­de Kristin Kas­per­sen i fem­te om­gång­en av ”Big­gest lo­ser – tro, hopp och kär­lek”. De kom­mer att ut­sät­tas för hår­da på­frest­ning­ar av de två trä­nar­na, Sa­bi­na Duf­berg och Mikael Hollsten, men det hand­lar in­te ba­ra om att räk­na ki­lon, de ska hit­ta ett nytt sätt att le­va.

tis­dag, sju­an, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.