Jessica hos Kalle

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV -LEK Sång­ers­ka Jessica Andersson är in­te ba­ra en av de fli­ti­gas­te ar­tis­ter­na i ”Så ska det lå­ta”, ut­an även en av de bäs­ta. Hon till­hör alltid vin­nan­de la­get ef­tersom hen­nes kun­skap om po­pu­lär­mu­sik är bå­de bred och blan­dad. Till­sam­mans med sång­a­ren Ulf Nilsson och pi­a­nis­ten Ma­ri­ka Will­stedt mö­ter hon ar­tis­ten Tommy Nilsson, dans­bands­stjär­nan Eli­sa Lindström och pi­a­nis­ten Karin Westerberg.

SÖN­DAG , SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.